Pagina's

20111118

Het Tsjechische Volkslied

František Škroup componeerde het tsjechishe volkslied Kde domov muj, waar is mijn vaderland. Eerst hoor je het volkslied alleen instrumentaal, daarna wordt het gezongen en kun je tekst hieronder volgen.Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadě skví se jara květ,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
Země česká, domov můj,
Země česká, domov můj!

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
Duše utlé v těle čilém,
Mysl jasnou, vznik a zdar,
A tu sílu vzdoru zmar!
To je Čechů slavné plémě,
Mezi Čechy domov můj,
Mezi Čechy domov můj.


Vertaling

Waar is mijn vaderland, waar is mijn vaderland?
Water bruist door de weilanden,
Dennebossen ruisen langs de rotsen,
In de tuin straalt de lentebloesem,
Het aardsparadijs is te zien!
En dat is dat mooie land,
Het Tsjechische land, mijn vaderland,
Het Tsjechische land, mijn vaderland!

Waar is mijn vaderland, waar is mijn vaderland?
Indien je in een land de hemel kent
De ziel teer in het levendige lichaam,
De gedachte helder, energiek en succesvol,
En die kracht van verzet is de ondergang!
Dat is het roemrijke ras van de Tsjechen,
Tussen de Tsjechen is mijn vaderland,
Tussen de Tsjechen is mijn vaderland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten